Specializované vzdělání

  •  Dvouletý psychoterapeutický výcvik pro pomáhající profese v Gestalt pojetí*
  • Pětiletý sebezkušenostním Komplexní vzdělávací program v psychoterapii (teorie+sebezkušenost)*
  • Seminář (výcvik) v hagioterapii

*) Institut rodinné terapie a psychosomatické medicíny v Liberci

Věnuji se prevenci patologických jevů v rodinách a pracovních vztazích, vedu zážitkové semináře. Mimo oblast psychoterapie pracuji jako analytik komunikace a věnuji se oblasti postojů.

Nabízím pomoc při řešení:

  • náročných a stresových životních situací,
  • obtíží v partnerské komunikaci,
  • obtíží v rodinné komunikaci,
  • komunikačních obtíží v změstnání ,
  • nespokojenosti v osobním a partnerském životě,
  • péči o kreativitu, osobnostní růst a rozvoj.