K MUDr. Halce Korcové se objednávejte na čtvrtek (případně út, st, pá)

Sezení můžete objednat nejlépe telefonicky, nebo pomocí e-mailu.

Pro přeobjednání nebo zrušení sezení používejte vždy telefonický kontakt.
Sezení odhlášené méně než 24 hodin před dohodnutým termínem a neomluvená absence jsou zpoplatněny.

Smluvní ceny

sezení 1h. s jedním terapeutem 700 Kč
sezení 1,5 h. s jedním terapeutem 900 Kč
sezení 1 h. s terapeutickým párem 900 Kč
neomluvená absence, nebo odhlášení do 24 hod. 200 Kč