• Sezení trvá zpravidla 60 minut, v indikovaných, předm domluvených případech 90 minut. Probíhá formou rozhovoru, při němž si klient prohlubuje porozumění své situaci a rozšiřuje kompetenci k jejímu řešení.
  • První sezení slouží mimo k vzájemnému seznámení, dále ujasněn a formulování cíle kterého chce klient dosáhnout. Klient také poznává můj způsob práce, aby mohl zvážit, zda mu vyhovuje. Často už i první sezení přináší klientovi úlevu, zejména ve formě zklidnění.
  • Kromě vlastních reflexí dostává klient někdy na konci sezení doporučení k určité změně jednání. Někdy i velmi malé změny mohou podstatným způsobem změnit kvalitu života jednotlivce i rodiny.
V podstatě žádnou přípravu nepotřebujete. Důležité je vaše rozhodnutí.
To je velmi různé. Nejčastěji je třeba tří až pěti sezení v intervalech několika týdnů. Někdy ovšem může práce s klientem trvat i podstatně déle. Stává se také, že k vyřešení problému stačí jediné setkání. Úlevu klienti často zaznamenají po prvním sezení, ve formě zklidnění. Rodinně terapeutický přístup kterým pracuji patří mezi krátkodobější směry.
Jedná se specifický obor, který při řešení problémů jednotlivce, páru i rodiny, bere významně v potaz zakotvení jedince ve vztahovém - rodinném rámci. Je výhodné, účastní-li se sezení více členů, či celá rodina. Rodinně-terapeutickým přístupem je možné pracovat i s jednotlivcem. V takovém případě je ale třeba počítat s tím, že se o ostatních bude mluvit.
Pustit emoce, třeba právě v slzách, je léčivé. Prostředí poradny může být bezpečným místem, kde si to můžete dovolit.